1) Green Card çekilişi nedir?

Green Card yabancılara (Amerikan vatandaşı olmayanlara) Amerika Birleşik Devletleri’nde süresiz olarak (hayat boyu) oturma ve çalışma izni verir. Green Card, Türk vatandaşlığınızı devam ettirmekle birlikte, Amerikan vatandaşlık haklarının bir çoğuna sahip olmanızı sağlar. Bu kartın özelliği, gerek devlet dairesi gerek özel sektör olsun, istediğiniz yerde çalışma hakkı ve dilediğiniz kadar oturma izni vermesidir. Green Card sahibi olan herkes aynı zamanda kendi şirketini kurma hakkına sahiptir.

2) Çekilişe Mezun greencard ile başvurmuştum. Başvurum gönderildi mi?

Mezun greencard üzerinden yapılan bütün başvurular özenle kontrol edildikten sonra Amerikan Göçmenlik Bürosu’nun resmi web sitesi üzerinden on-line olarak tamamlanmıştır.

3) Her ülkeye kaç Green Card ayrılmıştır?

Vizeler altı coğrafi bölgeye ayrılarak tahsis edilmiştir. Amerika’ya az göçmen veren ülkelere daha çok vize verilecek, buna karşılık son beş yılda 50,000’den fazla göçmen veren ülkelerden başvuru kabul edilmeyecektir. Hiçbir ülke yıllık göçmen vizesi sayısının %7’sinden fazla Green Card alamaz.

Bölgelere göre vize kotaları, Amerikan Göçmen Bürosu tarafından Göçmenlik Kanunu’nun 203. Maddesinin C fıkrasında belirtilen özel bir formüle göre belirlenmektedir.

Söz konusu altı coğrafi bölge:

AFRİKA: Afrika kıtasında bulunan bütün ülkeler ve kıtaya komşu ada ülkeler çekilişe katılabilirler.
ASYA: Çin, Hindistan, Pakistan, Filipinler, Güney Kore ve Vietnam hariç bütün ulkeler, Hong Kong ve Tayvan dogumlular çekilişe katılabilirler.
AVRUPA: İngiltere ve bağlı devletler hariç tüm Avrupa ülkeleri (Kuzey İrlanda dahil) çekilişe katılabilirler.
KUZEY AMERİKA: Sadece Bahama Adaları çekilişe katılabilir. (Kanada katılamaz)
PASİFİK ULKELERİ: Bu bölgedeki bütün ülkeler; Avusturalya, Yeni Zellanda ve Papua Yeni Gine, Güney Pasifik’deki tüm ülke ve adalar çekilişe katılabilir.
GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA ve KARAYİPLER: Kolombiya, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Jamaika ve Meksika hariç tüm ülkeler çekilişe katılabilirler.

4) Green Card çekilişini kaç kişi kazanacak?

Bu sayı her yıl değişiklik göstermektedir. Fakat genelde rakamlar birbirine çok yakındır. Geçen sene yaklaşık 50,000 kişi Green Card alabildi. Çekiliş sonucunda yaklaşık 90,000 kişiye kazandığına dair mektup yollandı. Fakat bunlardan sadece 50,000 tanesi kartlarını almaya hak kazandılar.

5) Kimler çekilişe katılamaz?

Genel ifadeyle, ‘fazla göçmen veren’ ülkelerde doğanlar bu çekilişe katılamazlar. ‘Fazla göçmen veren’ ülkeler; son beş yılda birinci dereceden akraba, aile ve iş daveti adı altında Amerika Birleşik Devletleri’ne toplam 50000’den fazla göçmen veren ülkeler olarak tanımlanmıştır. Amerikan Göçmenlik Bürosu her yıl ülkelere göre son beş yıllık göçmen sayısını belirleyerek çekilişten çıkarılacak ülkeleri belirler. Bu sebeple, çekilişe katılamayacak ülkeler seneden seneye farklılık gösterebilir.

Geçen seneki çekilişe dahil edilmeyen ülkeler: Kanada, Çin, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Haiti, Hindistan, Jamaika, Meksika, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Vietnam, İngiltere ve bağlı devletler olarak belirlendi. Hong Kong, Tayvan ve Kuzey İrlanda doğumlu olanlar ise çekilişe katılabilecekler.

6) Amerika’da bulunanlar çekilişe başvurabilir mi?

Evet. Başvuru sahipleri Amerika’da veya başka bir ülkede bulunabilirler ve başvurularını posta ile Amerika’dan ve yurt dışından yollayabilirler.

7) Geçen seneye kıyasla şartlarda değişiklik var mı?

Bu sene yapılacak olan başvurularda fotoğrafların genişliğinin ve yüksekliğinin 600×600 olması gerekiyor.

8) Başvuruda bulunabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Bütün başvuru sahipleri, çekilişe katılmaya elverişli ülkelerin vatandaşları olmalıdır. Ancak bu kuralın iki istisnası vardır.
1) Eşi yasaksız bir ülkenin vatandaşı olan bir başvuru sahibi; elverişli olmayan bir ülkenin vatandaşı olsa bile, eşinin uyruğunu kendi uyruğu şeklinde gösterip kendi vizesiyle birlikte eşinin vizesini de sunarak ve eşzamanlı olmak şartıyla Amerika’ya giriş yapabilir.
2)Yasaklı bir ülkede doğan, fakat anne ya da babası aynı ülkenin vatandaşı olmayan veya o ülkede doğmamış bir kişi ebeveynlerinden birinin uyruğunu göstererek başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahipleri lise dengi okul mezunu olmalı ya da en az iki yıllık eğitim veya tecrübe gerektiren bir meslekte son beş yılın iki yılında çalışmış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayanların Green Card çekilişine başvuruları geçersiz sayılacaktır.

9) Greencard çekilişi için yapılan başvurular hangi tarihler arasında kabul edilmektedir?

Başvuru tarihleri her yıl Ekim’in ilk haftası başlayıp Kasım’ın ilk haftası sona ermektedir.

10) Greencard Çekilişi için başvuru süresince sadece 1 defa mı başvuruda bulunulabiliyor?

Evet. Yasalara göre adaylar sadece 1 kere başvuru yapma hakkına sahiptir. Bu kendileri tarafından veya başka biri tarafından olabilir. Birden fazla başvuru yollayan kişiler diskalifiye edilicektir. Adaylar, kazananların seçildiği zaman veya vize mülakatı sırasında birden fazla giriş yaptıkları tespit edildiği takdirde diskalifiye ediliceklerdir. Adaylar program için başvurularını her yıl yapabilirler, fakat bunun bir aylık başvuru döneminde olması gereklidir.

11) Başvuruma hangi aile fertlerini dahil etmeliyim?

Başvurunuza eşinizi ve 21 yaşından küçük bekar olan bütün çocuklarınızı eklemelisiniz. Eşinizden ayrı olsanız bile onu başvurunuza eklemelisiniz. Fakat, resmi olarak boşanmışsanız eşinizi eklemenize gerek yoktur. Töresel evliliklerde önemli olan evliliğin kayıtlı olduğu tarih değil evlilik töreninin yapıldığı tarihtir. 21 yaşından küçük ve bekar olan bütün çocuklarınızı (öz çocuklarınızı, eşinizin bir önceki evliliğinden olan çocuklarını veya ülkenizin yasalarına uygun olarak evlat edinmiş olduğunuz çocuklarınızı) mutlaka başvurunuza eklemelisiniz. Bu kategorilere giren fakat şu anda sizinle oturmayan çocuklarınızı da başvurunuza eklemelisiniz.

Aile fertlerinizi başvurunuza eklemeniz ilerde sizinle birlikte gelmelerini gerektirmez . İstedikleri takdirde ülkelerinde kalabilirler. Ne olursa olsun, eğer asıl başvurunuza dahil etmediğiniz bir bağımlı kimseyi vize başvuru formunuza eklerseniz diskalifiye edilirsiniz. Bu kural, asıl başvurunun teslim edildiği tarihte bağımlı olan kişilere mahsustur. İleriki bir tarihte bağımlılık kazananları kapsamaz. Eşiniz sizin başvurunuzda yer almasına rağmen sizden ayrı bir başvuruda bulunabilir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta yapılan iki başvuruda da ailedeki bütün bağımlıların belirtilmesidir.

12) Adaylar başvurularını kendileri göndermek zorunda mıdır yoksa başkaları bu işlemi onların yerine gerçekleştirebilir mi?

Adaylar başvurularını kendileri hazırlayıp yollayabilirler veya başkaları onların yerine bu işlemi gerçekleştirebilir. Başvuru kimin tarafından yapılırsa yapılsın sadece 1 tane başvuru yollanmalıdır. Başvuru seçilmiş ise başvuruda belirtilmiş olan adrese sadece bir tane bildiri mektubu yollanacaktır.

13) Eğitim veya iş tecrübesi ile ilgili gereken özellikler nelerdir?

Kanun ve yönetmelikler gereğince bütün adaylar en az lise eğitimi ya da eşdeğerini almış veya geçmiş 5 yıl içerisinde en az iki senelik bir eğitim veya tecrübe gerektiren bir işte çalışmış olmalıdır. “Lise eğitimi yada eşdeğeri ” başka bir ülkede Amerika’daki 12 yılı kapsayan ilk ve orta öğretimle kıyaslanabilir bir eğitim sistemini başarı ile bitirmek anlamına gelmektedir. İş tecrübenizin onaylanması Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı’nın iş bulma ve eğitim idaresi tarafından yayınlanan meslekle ilgili ünvanlar sözlüğünün en son baskısına dayalı olarak yapılacaktır.

Eğitim ve İş Tecrübesini ispatlayan belgeler başvuru ile birlikte yollanmamalıdır. Çekilişin kazanılması halinde yapılacak mülakatlar sırasında konsolosluk memuruna verilmelidir .

14) Çekilişe başvurabilmek için minimum bir yaş sınırı var mıdır?

Bu programa başvurmak için minimum bir yaş sınırı yoktur fakat en az lise mezunu olmak veya uzmanlık isteyen bir iş dalında iki senelik bir iş deneyimine sahip olmak şart koşulmuştur.

15) Avukat veya danışman tutmak gerekli midir?

Bir avukat ya da danışman tutmak tamamen başvuru sahibinin kararına bağlıdır. Green Card çekilişine başvuru prosesi, basit talimatları uygulayarak başvuran tarafından da tamamlanabilir, ancak yine de yardım almak tercih edilebilir. Makul rakamlar karşılığı hizmet veren kuruluşlar bulunmaktadır, hatta bazen ücretsiz yardım almak bile söz konusu olabilmektedir. Buna karşılık gerçekçi olmayan iddialarla normalin çok üzerinde para talep edenler de olabilmektedir. Çekiliş rastgele yapılmaktadır ve dışarıdan hiçbir kişi veya kurumun başvuranın kazanma şansını arttırması ya da garanti etmesi mümkün değildir. Bunu iddia edenler aldatmak amacıyla aslı olmayan vaadlerde bulunuyorlar demektir.

16) Aracı bir kurum tarafından aldatıldığımı düşünüyorum, ne yapabilirim?

Green Card çekilişiyle ilgili olarak bir Amerikan şirketi veya danışman tarafından aldatıldığını düşünen kişiler yerel müşteri haklarını koruma kurumlarına ya da Amerika’da bulunan Federal Ticaret Komisyonu’na (Federal Trade Commission- FTC) başvurabilirler. İnternet’ten şikayette bulunmak için online şikayet formunu http://www.ftc.gov. adresinde bulabilirsiniz. Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) ücretsiz 1-877-FTC-HELP (382-4357) veya ücretli (202) 382-4357 ya da (202) 326-2502 telefonlarından da ulaşılabilinir. Posta adresi ise: Consumer Response Center, Federal Trade Commission 600 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington D.C 20580 (FTC’nin telefonu şikayet bildirmek içindir, Green Card çekilişi hakkında bilgi alınamaz)

17) Kazananlar nasıl seçilecektir?

İnternet üzerinden online olarak yapılan başvurular, çekiliş merkezindeki bilgisayar sistemi tarafından, başvuranların yaşadıkları ülkelere göre altı coğrafi bölgeden birine ayrılır ve numaralandırılır. Başvuru döneminin sonunda bir bilgisayar rasgele olmak üzere her bir coğrafi bölge adına yapılan online başvuruları seçmektedir. Her bir bölge içinde, ilk seçilen başvuru ilk başta, ikinci seçilen başvuru ikinci sırada kayıt olacaktır. Bütün başvurular eşit şansa sahiptir. Bir başvuru seçildiğinde başvuru sahibine Kentucky Consular Center tarafından vize başvuru açıklamasını içeren bir mektup adresine yollanacaktır. Kentucky Consular Center başvuruları, seçilenler vize görüşmeleri için Amerikan Konsolosluklarına gidene veya statü değişikliği için Amerikan Göçmenlik Bürosu’na başvurana kadar işlemeye devam edecektir.

18) Kazananlara sonuç nasıl bildirilecek?

Green Card çekilşinde sonuçlar sadece online olarak açıklanacaktır. Çekiliş sonuçları Mayıs ayından itibaren ABD Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden kontrol edilebilecektir.

Green Card başvurusu konfirmasyon numaranız ile çekiliş sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

19) Kazanamayan başvuru sahipleri haberdar edilecek midir?

Hayır. Sadece kazananlar haberdar edilecektir.

20)  Green Card çekiliş sonrası yapılan işlemlerde özel bir ücret talep edilecek mi?

Green Card çekililişini kazandığınızı öğrendiğiniz takdirde yapacağınız işlemler ücrete tabii değildir. Çekilişi kazanan başvuru sahipleri sadece vizelerinin çıkarılması sırasında gerekli olan vize ücretlerini ödemek zorundadırlar. Gerekli olan ücretin detayları göçmenlik bürosu yetkilileri tarafından çekilişi kazanan başvuru sahiplerine yollanan açıklamalara dahil edilecektir. Amerikan hükümeti tarafından başvuru ücreti istenmemektedir.

21) İngilizce bilmiyorum, kazanırsam bir sorun çıkar mı?

Hayır, hiçbir sorun çıkmaz. Green Card çekilişine katılmak ya da çekiliş sonucu kart alabilmek için İngilizce bilmek şartı aranmamaktadır.

22) Yurtdışına okumak için gitmek istiyorum, kartın bana faydası olur mu?

Amerika’da evet. Devlet üniversiteleri Green Card sahiplerine indirimli ücret uygular. Aynı zamanda Green Card sahibi olduğunuz için Amerikan hükümetinden burs ve kredi alma şansınız yükselmektedir. Ayrıca çalışma hakkınız olduğunu unutmayın, istediğiniz yerde çalışıp, geçiminizi sağlayabilirsiniz.

23) Kart bana çıkarsa Amerikan Hükümeti bana iş bulur mu?

Kendi işinizi kendiniz bulmanız gerekir. Ancak, iş bulma kurumları, özel şirketlerden veya okulunuzdan yardım alabilirsiniz.

24) Teknik bir alanda uzman mühendisim; başvurumda bunu yazarsam şansım artar mı?

Hayır, mesleğinizin bir önemi yoktur. Bu kurada sadece şans faktörü seçilmenizde rol oynayacaktır.

25) Green Card çekilişine başvuruda bulunmam gelecekte herhangi bir şekilde vize almama engel teşkil eder mi?

Hayır. Göçmen Bürosu’nun bu yönde herhangi bir açıklaması yoktur. Çekilişe katılmanın Amerikan vizesi almaya herhangi bir etkisi yoktur.

26) Green Card çekilişini kazanmam halinde T.C. vatandaşlığımı kaybeder miyim?

Hayır. Çekilişi kazanmanız T.C. vatandaşlığınızı kaybetmenize yol açmaz.

27) Green Card çekilişine bir aileden birden fazla kişi başvurabilir mi?

Evet. Çekilişe katılmaya yeterli tüm aile fertleri ayrı ayrı başvuruda bulunabilirler.

28) Evli bir çift ayrı ayrı başvurabilir mi?

Evet. Eşler ayrı ayrı başvurma hakkına sahiptir, hatta bu eşlerin çekilişi kazanma şanslarını arttırır. Çünkü eşlerden birinin çekilişi kazanması durumunda diğeri de green card sahibi olma şansını yakalar.

29) Fotoğraf ile ilgili kurallar nelerdir? Ailenin her üyesi için fotoğraf gerekiyor mu? Yoksa sadece başvuru sahibininki yeterli mi?

Başvuru sahibi kendisinin, eşinin ve tüm çocuklarının (kanunen evlat edinilmiş ve üvey çocukları dahil olmak üzere), çocuklar kendisi ile ikamet etmiyorlarsa dahi, yeni çekilmiş dijital fotoğraflarını başvuruya eklemelidir. (Online başvuruya dahil edilmeyen 21 yaş üstünde veya evli olan çocukların dijital fotoğrafları başvuruya eklenmemelidir.) Grup veya aile fotoğrafları kabul edilmeyecektir.

Fotoğraf boyutları 600×600 boyutlarında olmalıdır. Katılımcının kendisi, eşi veya tüm çocukları doğrudan fotoğraf makinasına bakar şekilde olmalı, kişinin başı öne ya da yana eğik olmamalı, ve portre fotoğrafın %50’sini kaplamalıdır. Fotoğrafı çekilen kişinin arkasındaki fon (perde) açık renk olmalıdır. Koyu renk veya desenli fonlarla çekilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafı çekilmiş kişinin yüzü net değilse fotoğraf kabul edilmeyecektir. Fotoğrafta kişi yüzünü kapatan bir şapka veya koyu renk camlı gözlükler takmışsa fotoğraf kabul edilmeyecektir. Fotoğrafı çekilen kişinin yüzünün açıkça gözükmesi şartı ile başörtüsü takılabilir. Askeri uniforma ya da başka üniformalar ile çekilen fotoğraflar şapkasız çekilmelidir.

30) K.K.T.C. vatandaşıyım, çekilişe katılabilir miyim?

T.C. pasaportu taşımakta iseniz katılabilirsiniz.

31) Toplu başvuru bölümünden giriş yaparak başvuru formlarını doldurabileceğimiz kişiler akrabamız olmak zorunda mı?

Hayır, toplu başvuru kısmından giriş yaparak başvuru formalarınızı doldurabileceğiniz kişiler akrabanız olmak zorunda değildir.

32) Green Card başvuru formuma yeni doğmuş bebeğimin fotoğrafını da eklemem gerekli mi?

Evet, Amerikan Hükümeti Green Card çekilişi başvuru formunda adı geçen herkesin fotoğrafının formunuza eklenmesini istemektedir.

33) Green Card çekilişindeki şansımı nasıl arttırabilirim?

Green Card çekilişine katılan herkesle eşit şansa sahipsiniz ancak evliyseniz hem eşiniz hem de kendi adınızı çekilişe katılarak çekilişteki şansınızı ikiye katlayabilirsiniz.

34) Green Card almaya hak kazandıktan sonra Amerika’ya yerleşmem gerekiyor mu? Ne sıklıkla gitmem gerekiyor?

Green Card almaya hak kazandıktan sonra 6 ay içinde ABD’ye giriş yapmanız gerekmektedir. Yerleşmeniz zorunlu olmamakla beraber, Green Card hakkınızın devamı konusunda Amerikan hükümetinin yapacağı araştırmalarda ABD’de kalış süreniz, giriş-çıkış sıklıklarınız önemli kriterler arasında bulunacaktır.

35) Green Card çekilişine başvuran kişilerin eşleri veya çocukları Amerikan vatandaşı ise de fotoğraflarını göndermelerine gerek var mı?

Evet, Amerikan Göçmen Bürosu, Green Card çekilişine başvuran kişiye ait eş ve çocuk fotoğraflarını uyruk gözetmeksinizin talep etmektedir. (Amerikan vatandaşları hariç). Eğer ilgili fotoğraflar yok ise, on-line başvuru tamamlanamamaktadır. Ancak başvuru sahibinin 21 yaş altı bekar çocukları Amerikan vatandaşı ise başvuru sahibinin Amerikan vatandaşı olan çocuklarının bilgilerini başvurusuna eklemesine ve fotoğraflarını göndermesine gerek bulunmamaktadır.